Slider Background

50% - 100%
تضمین

اصل سرمایه شما در قراردادهای هوشمند

widget-image
چگونه سرمایه خود را تضمین کنیم

با ورود به سایت از طریق کیف ترون خود و استفاده از کلید تضمین قرارداد جدید میتوانید پلن مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از پرداخت حق تضمین از طریق کیف ترون وارده شده میتوانید نسبت به برگشت مبلغ تضمین شده اصل سرمایه خود اطمینان حاصل نمایید

چگونه ضرر خود را دریافت کنیم

پس از اتمام یا بسته شدن قرارداد به هر علتی میتوانید وارد سایت شده و با کلیک کردن روی گزینه اعلام ضرر نسبت به پر کردن فرم و ارسال آن اقدام نمایید.لازم به ذکر است برای پر کردن فرم اعلام خسارت شما 24 ساعت پس از اتمام قرارداد مربوطه وقت دارید و به درخواستهای بعد این مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا جهت جلوگیری از ثبت درخواستهای غیر واقعی شما جهت ثبت درخواست باید صد ترون به ولت سایت واریز نمایید تا درخواست شما بررسی و در صورت صحت صد ترون به همراه حداکثر میزان تعهد سایت از میزان ضرر شما به ولت شما طی 72 ساعت واریز میگردد

هزینه پرداختی به شما چگونه تامین میگردد

هزینه های مربوطه از جمع دریافتی سایت از کاربران کمکهای کاربران و همچنین یک درصد دریافتی از پروژه اصلی تامین میگردد